Tag Archives: Self Confidence

نوامبر, 2021

  • 28 نوامبر

    اعتمادبه‌نفس چیست؟

    اعتمادبه‌نفس نگرشی در مورد مهارت‌ها و توانایی‌های شماست. این بدان معناست که شما خود را می‌پذیرید و به آن اعتماد دارید و در زندگی خود احساس کنترل دارید.