Tag Archives: dri fit

دسامبر, 2016

  • 4 دسامبر

    فنّاوری‌های بکار رفته در کفش‌های کتانی NIKE

    پیش از تهیه هر محصولی باید به کاربرد و فنّاوری‌های به‌کاررفته در آن توجه کرد، امروزه دیگر برای هر نوع فعالیتی فنّاوری مختصی ایجادشده و بکار می‌رود؛ NIKE هم مانند دیگر رقبا برای جا نماندن در این عرصه دست به ابداعات خاصی میزند که در اینجا با جدیدترین آن‌ها آشنا می‌شویم.