Tag Archives: گل

اکتبر, 2016

 • 4 اکتبر

  فصل‌های احساس تو

  فصل‌ها گرم و سرد باهار یا پاییز از تو آغاز می‌شود برای من که با لبخندت باهار می‌شود و با نگاهت گل‌ها می‌شکفد یا که سیب باغچه‌مان عاشقانه به ما می‌خندد ولی خدا...

جولای, 2016

 • 27 جولای

  عاشقی

  عاشقی - فـــائـــز

 • 21 جولای

  لاقربتا

  لاقربتا! که تو از من دور باشی اندوه دوری که مرا می‌کشد به کنار آن خنده‌های بی من‌ت را چه‌کنم؟ وین گریه‌های بی‌وقفه و مدام هیچ آن شوخ و شنگی مکررت را چه‌کنم؟ فائز احیا ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳