Tag Archives: کتاب

ژانویه, 2017

دسامبر, 2016

  • 7 دسامبر

    به خود بپیچ مرا – شعر

    بی‌قرارهایم را برای‌ت می‌آورم با یک آغوش مرا آرامی خستگی‌های زندگی را برای‌ت می‌آورم با یک نگاه مرا راحتی زخم‌هایم را برای‌ت می‌آورم با یک نوازش مرا مرهمی ....

نوامبر, 2016

جولای, 2016

  • 11 جولای

    در جستجوی پروست

    زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند، اما تصویری را که از ایشان داریم ثابت نگه می‌دارد، هیچ‌چیز دردناک‌تر از این تضاد میان دگرگونی آدم‌ها و ثبات خاصره‌ها نیست… شاید همه ما و مخصوصاً من فقط یک رمان از مارسل پروست خوانده باشیم، یک رمان طولانی و ملال‌انگیز که خواندن تمام آن …