Tag Archives: من

آوریل, 2017

دسامبر, 2016

  • 7 دسامبر

    به خود بپیچ مرا – شعر

    بی‌قرارهایم را برای‌ت می‌آورم با یک آغوش مرا آرامی خستگی‌های زندگی را برای‌ت می‌آورم با یک نگاه مرا راحتی زخم‌هایم را برای‌ت می‌آورم با یک نوازش مرا مرهمی ....

اکتبر, 2016

  • 4 اکتبر

    فصل‌های احساس تو

    فصل‌ها گرم و سرد باهار یا پاییز از تو آغاز می‌شود برای من که با لبخندت باهار می‌شود و با نگاهت گل‌ها می‌شکفد یا که سیب باغچه‌مان عاشقانه به ما می‌خندد ولی خدا...

آگوست, 2016