Tag Archives: مردان آثار ماندگار

ژوئن, 2016

  • 29 ژوئن

    نقدی بر فیلم مردان آثار ماندگار

    مردان آثار ماندگار

    با بانوی بارانیم فیلم مردان آثار ماندگار را دیدیم، برای سرگرمی فیلم خوبی بود و برای اینکه بازیگران دوست‌داشتنی‌ت را کنار هم ببینی ولی متاسفانه گیرایی چندانی نداشت، انتظار یک شکوه را می‌کشیدم ولی با یک افول روبرو شدم. این نقد منصفانه و خوب از منتقد:جیمز براردینلی را اینجا دیدم …