Tag Archives: فناوری

دسامبر, 2021

فوریه, 2021

  • 3 فوریه

    جمع‌آوری آب از مه

    جمع‌آوری آب از مه

    جمع‌آوری آب از مه امکان اینکه به‌وسیله طرح‌های ساده بتوان آب موجود در اتمسفر را متراکم کرد توجه تعداد بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است.

مارس, 2017