Tag Archives: فلز

ژوئن, 2016

  • 30 ژوئن

    پالایش محیط‌‌ زیست از فلزات سنگین با گیاهان مرتعی

    گیاه‌پالایی در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی در زمینه محیط زیست، افزایش تدریجی غلظت فلزات سنگین در خاک به سبب عدم تجزیه آنها توسط میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. این گونه فلزات با توجه به داشتن خواص و اثرات بالقوه سیتوتوکسیک، کارسینوژنیک و موتاژنیک، مخاطرات جدی را بر سلامت انسان و سایر …