Tag Archives: فائراحیا

ژانویه, 2017

دسامبر, 2016

نوامبر, 2016

اکتبر, 2016

  • 4 اکتبر

    فصل‌های احساس تو

    فصل‌ها گرم و سرد باهار یا پاییز از تو آغاز می‌شود برای من که با لبخندت باهار می‌شود و با نگاهت گل‌ها می‌شکفد یا که سیب باغچه‌مان عاشقانه به ما می‌خندد ولی خدا...

سپتامبر, 2016

  • 20 سپتامبر

    پروژه سایت گروه حقوقی یاران عدالت

    شاید نخستین پروژه‌ای باشد که انجام می‌دهم، کاستی‌های خودش را دارد ولی از نظر خودم که خوب شده‌است؛ با اینکه خود مشتری در انتخاب المان‌ها خیلی دخالت می‌کرد ولی به هر رو من هم زیاد در کارهای حقوقی وارد نیستم. سایت گروه حقوقی یاران عدالت تحویل مشتری شد.