Tag Archives: غزل

مارس, 2017

دسامبر, 2016

  • 7 دسامبر

    به خود بپیچ مرا – شعر

    بی‌قرارهایم را برای‌ت می‌آورم با یک آغوش مرا آرامی خستگی‌های زندگی را برای‌ت می‌آورم با یک نگاه مرا راحتی زخم‌هایم را برای‌ت می‌آورم با یک نوازش مرا مرهمی ....

نوامبر, 2016