Tag Archives: عشق پاک

سپتامبر, 2016

  • 11 سپتامبر

    عشق آید بی‌گمان …

    عشق آید بی‌گمان بنیادت کند رسم را برافکند جانت دهد زندگی را نو کند رنگ‌ بر رنگ‌ات زند خود تویی یا که نه‌ای او کار خود را می‌کند فائز احیا ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۲