Tag Archives: درمان بیماری

دسامبر, 2021

  • 24 دسامبر

    نقش RNA پیام‌رسان درترمیم DNA

    ژنوم یک ارگانیسم را می‌توان با یک سیستم پیچیده از دستورالعمل‌ها مقایسه کرد که به آن اجازه می‌دهد نه‌تنها رشد کند، بلکه تمام فعالیت‌های ضروری برای بقای خود را نیز انجام دهد.