Tag Archives: برگ

اکتبر, 2016

  • 4 اکتبر

    فصل‌های احساس تو

    فصل‌ها گرم و سرد باهار یا پاییز از تو آغاز می‌شود برای من که با لبخندت باهار می‌شود و با نگاهت گل‌ها می‌شکفد یا که سیب باغچه‌مان عاشقانه به ما می‌خندد ولی خدا...