خانه / تازه‌ها / نوشته‌های من / ادبیات و شعر (برگه 5)

ادبیات و شعر

همیشه ما برای ملک ایران جان فدا کردیم.